Akdeniz Üniversitesi

 

Hoşgeldiniz

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Haziran 1999 tarihinde hizmete girmiştir. Anabilim Dalı bir Lineer Hızlandırıcı cihazı, bir Co 60 cihazı, bir HDR Brakiterapi cihazı, bir yüzeysel tedavi cihazı, bir bilgisayarlı tedavi planama ünitesi ve bir bilgisayarlı tomografili Simülatör cihazı ile hasta tedavisine başlamış ve günümüze kadar aralıksız olarak hizmet vermiştir. Radyoterapi kanser tedavisinde kullanılan başlıca tedavi yöntemlerinden biridir. Modern kanser tedavisinde hastanın hem kaliteli yaşaması, hem de uzun sağkalımı hedeflenir, bu amaca ulaşmada her aşamada radyoterapi rol alır. Radyoterapi teknolojik gelişmelerin en hızlı olduğu ve kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Özellikle son 15 yıldır ülkemizdeki Radyasyon Onkolojisi Merkezlerinin sayısı, kalitesi ve donanımı hızla artmaktadır. Anabilim Dalı Türkiye ‘deki modern radyoterapi cihazlarına sahip sayılı merkezlerden biridir. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nin birçok anabilim dalıyla birlikte çalışmakta ve ortak tümör konseyleri yapılmaktadır. Bununla birlikte bölgedeki tek modern donanımlı merkez olmamız nedeniyle hem Antalya ili ve ilçelerindeki hem de komşu il ve ilçelerdeki kanserli hastalara radyoterapi tedavisi hizmeti sunulmaktadır. Anabilim Dalı her geçen yıl artan hasta sayısı nedeniyle son iki yıldır sabah 08:30 – akşam 23:00 saatleri arasında hasta tedavi etmektedir.

Sayfa Özeti: Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: